Ruimtelijke ordening

Voor een advertentie op internet gebruikt u geen afkortingen. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter betaald wordt)  mag u gebruikmaken van de volgende afkortingen:

 

Wg Woongebied
Wche Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp Woonpark
Wug Woonuitbreidingsgebied
Igb Industriegebied
Iab Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr Gebied voor dagrecreatie
Gvr Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag Agrarisch gebied
Lwag Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg Bosgebied
Ng Natuurgebied
Nr Natuurreservaat
Pg Parkgebied
Vg Vergunning uitgereikt
Gvg Geen vergunning uitgereikt
Dv Dagvaarding uitgebracht
Gdv Geen dagvaarding uitgebracht
Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr Geen verkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Vv Verkavelingsvergunning
Gvv Geen verkavelingsvergunning

 

Meer informatie over verplichtingen bij verkopen van vastgoed vindt u hier.